December 8, 2009

Umpan - Dato' Syed Ahmad Jamal


TAJUK KARYA : THE BAIT (1959)
PENGKARYA : DATO SYED AHMAD JAMAL

Pengherotan terhadap The Bait (Umpan)dilakukan dengan intensif sekali sehingga aksi burung hadir secara separuh lut sinar. lni merupakan perkembangan yang amat drastik kerana bentuk dan latar telah hilang wajah realiti. Namun kehadiran emosi dan tenaga dua elemen itu masih dipertahankan serta dapat dirasai secara langsung.


Dalam lukisan seperti Bait Syed Ahmad Jamal lebih mengutamakan lekukan bentuk. Bentuk-bentuk mula dilekukkannya bagi menggambarkan aksi atau suasana yang lebih bertenaga. Dalam Bait lekukan itu berjaya melukiskan dengan secara dinamik adegan ketegangan si mangsa dengan pemusnahnya.



No comments:

Lukis Potret Guna Pastel- Mesti Tonton